Soirée d’Information sur la Psychologie 2014

D’ALEP – „Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie“ – invitéiert den 4. Abrëll 2014 rëm op hier alljährlech „Soirée d’Information sur la Psychologie“. Dëst Joer presentéiert de Prof. Dr. Georges Steffgen niewt dem Studiengang „Bachelor en Psychologie“ och den neie Masterstudiengang „Psychological Intervention“, den d’Uni.lu ab dem Wantersemester 2014 ubitt. Nieft dëser klenger Virstellung vum Studiendirekter hunn mir nach drei …

Continue reading

Neie Comitée, frësche Wand

Léif Gäscht, léif Member, mam neie Comité hunn sech puer Saache verännert. Wéi dir et villäicht scho bemierkt hutt, hunn mir eis beméit eiser Homepage engt neit Gesiicht ze verpassen. Nach ass net alles fäerdeg, mä déi essentiell Aarbechte missten ofgeschloss sënn. Niewent dem neien Design probéiere mir eis Homepage méi attraktiv ze gestalten an dir wärt schonn demnächst kënne vun de Rubrike Bicherbourse, Studien an eng opgefrëscht Bourse de Stage …

Continue reading

Soirée d’Information sur la Psychologie 2011

  [Here you can see some pic’s made at the SI 2011. Once more, the ALEP would like to thank everybody for making this evening such a huge success!] [slickr-flickr tag=“SI2011″] Please visit our Flickr Page to view all the pictures.

Öffentliche Vortragsreihe: Sex and the Brain

STINA FISCH From the serie Proton decay has never been witnessed (2010), ink on paper.

Was macht den Mann zum Mann und die Frau zur Frau? Wie manifestiert sich das männliche oder frauliche im Gehirn? Sind die biologischen Unterschiede verantwortlich und prägend für unsere geschlechts- spezifische Sozialisierung? […]   Date: TODAY 24.02.2011 Hour: from 6 pm to 7 pm Place: Musée d’histoire de la ville de Luxembourg, Auditoire, 14, rue …

Continue reading

New ALEP Website

Say Hello to the new ALEP website! The website is under construction, therefore some static pages are still empty (see topbar)! Do you have some advise or feedback? Feel free to comment below!

Study about Dyscalculia @ Uni.lu

I’m sure you’d like to see your electrical brain activity (and love to earn 20€)! If this is true, then make sure to volunteer for the Dyscalculia-Study @ Uni.lu (especially when you don’t like numbers)! See Poster below for contact informations!